Lucia

Idag är det Lucia med firande hemma hos vår Svenska representat Henrik Byström. Det blir bara ett litet firande iår med lite glögg och lussebullar samt ett luciatåg med de svenska barnen här.
Men det är inte bara lucia idag, det är oxå en speciellt bra dag att gifta sig på så vi är även bjudna på bröllop. Det är en av Ingers gamla arbetskamrater från Taipei mission in Sweden som skall gifta sig.
Jag har varit på ett Taiwanesiskt bröllop tidigare så jag vet ungeför vad som väntar. Det är typ som en jättestor middag med ett tiotal olika rätter, hajfenssoppa var det bland annat förra gången.
Och inte nog med att det är en bra dag att gifta sig på, vår kompis Wiebke fyller år idag.


Grattis Wiebke!!!

Today its Lucia, the Swedish celebration of light. This year the Swedish representative Henrik Byström has a small reception in his house in TienMu. It will be some luciabuns, Swedish glühwein and a lucia procession with the Swedish kids here in Taipei.
But today its not only Lucia its also a good day to get merried according to the calendar, so we also got a wedding to attend to today (at lunch time). This will be the second wedding I attend to so now I know what to expect, around 10-12 courses of food...

But hey thats not all, today our friend Wiebke has a birthday so we will go and celebrate her later on this evening.

Congratulations Wiebke!

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on December 13, 2003 3:21 PM.

Taiwan USA China was the previous entry in this blog.

Christmas Concert is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.