Taiwan USA China

Just nu är Taiwan ett intressant ställe att bo på. Presidenten Chen Chui-bien har fått igenom ett
förslag som ger honom rätten att påkalla en folkomröstning. Förutsättningen för denna omröstning är att landet Taiwan är utsatt för ett nationellt hot.

Tydligen så är vi det för bara några dagar efter att han fått igenom sitt lagföslag så beslutade han att det skall bli en så omröstning, en sk "defensive referendum". Denna omröstning skall hållas den 20 Mars nästa år, samma dag som det är presidentval här.
Men är vi under något nationellt hot nu då, eller kommer vi att vara det den 20:e mars??? Jo såhär resonerar han. Det finns ca 500 missiler riktade mot Taiwan från fastlands Kina, det är dessa som Presidenten använder som argument och det är dessa som omröstningen kommer att handla om. Skall man säga till fastlandet att de måste tabort misilierna som nu är riktade mot Taiwan, eller inte.

Det ses som ett första steg mot självständighet att ha denna omröstning.

Att Chen Chui-bien vågar säga något liknande är ganska enastående då många här fortfarande ser sig som en del av stor-Kina eller önskar en sammanslagning, "vi är ju ett och samma folk".
Han hade dock inte vågat säga detta om han inte var ganska säker på att USA skulle backa honom, de har backat Taiwan i många år och har lovat att försvara ön i händelse av krig. Men ack så man kan bedra sig, det är tydligen fler som kan spela räv, President Bush sade häromdagen att Taiwan skulle tona ner sitt snack om självständighet och folkomröstningar och utan backning av USA så kan Kina köra över denna lilla ö på bara några timmar om man så vill.

Men varför har USA nu då valt att stå på fastlandets sida, kommunister är ju som bekant inte poppis i "Land of the free". Tja den som det visste men en gissning kan ju vara att de köpslår som attans just nu och USA har inte riktigt tid med en konflikt till just nu, de har fullt upp med Irak, Afghanistan och N. Korea.

När man tänker på det så blir man faktiskt lite rädd, jag bor i ett land som fakstiskt vilken dag som helst kan invaderas av Kina.

Läs mer på CNNAsia

At the moment is Taiwan a very interesting place to liva at. President Chen Chui-bien has got his referendum law passed, which states the right to have defensive referendums in case the nation is at threat. So he has got the law and actually set a date for the first referendum, March 20. The same day Taiwna will elect a new President...

But are there any threats against Taiwan now, or will there be in March??? Well Chen Chui-bien reasons for the referendum is this. There are at the moment around 500 misilles pointed at Taiwan from the mainland. Its these that poses the threat to our nation and therefor we can have a defensive referendum.

But how does he dare to stand up against the big red machine?
He dares because he counts on USA to back him, but the other day President Bush said that President Chen Chui-bien should tone down his talk about referendums and independece.

The mainland just got an invitation to do what they feel is neccesary to solve this issue, but why did the US change this much. Maybe because they dont have time or strenght to handle one more conflict, they are kinda busy with Iraq, Afghanistan and N.Korea as it is.

Actually one gets a bit scared when you think that you live in a country that can be invaded almost anytime...

read more on CNNAsia

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on December 11, 2003 8:14 PM.

Miserable Failure? was the previous entry in this blog.

Lucia is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.