Christmas Concert

Ett par av våra vänner sjunger i Taipei Philharmonic Chorus så vi var och lyssnade på deras julkonsert. Detta var första gången jag var på julkonsert, riktigt trevligt, man får en skön julkänsla när man hör Stilla Natt sjungas av en riktigt stor kör.
De försökte jazza till ett potpurri med olika jullåtar, vet inte om jag var helt med på det men en kvinna i publiken var helt med på det. Hon ställde sig upp och började dansa vilt och svänga med armarna som Kung Luie i Jungelboken...
Inte helt uppskattat av de som satt bakom henne..

De spelade dock inte bara Julsånger, konserten började med Catulli Carmina av Carl Orff. Det är lite extra coolt att se något av Orff när en av de vi känner i kören är släkt med Orff.

Some friends of ours are singing in the Taipei Philharmonic Chorus, and this evening they performed Catulli Carmina by Carl Orff. This is a nice peace but it gets even nicer when you have a friend in the choir that actually is related to Orff ...

But they didnt only sing Orff this evening. Christmas is coming so they were having some christmas carols in the second part of the concert. They tried to jazz it up a biot by using some drums but it didnt do it for me, I would have liked it even more if it were without the drums. But one woman in the audience really liked the chirstmas songs, she stood up in the benches and started to dance, waving her hands and head.. Not too much to the liking of the people sitting behind her.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on December 15, 2003 4:49 PM.

Lucia was the previous entry in this blog.

Ouch is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.