Xin Nian Kuai Le - Gong Xi Fa Cai

Det första vi fick göra när vi kom fram till Taitung var att ta en dusch och byta kläder, vi kom ju från staden som hade SARS för ett år sedan så det var bäst att vi renade oss innan vi fick träffa familjen, (rituell dusch nr 1).

Det blev ett nyår med massor med smällare och mat.
Nyår firar man mest genom att byta ut de röda klistermärken med tecken på som de sätter upp här och var för att skydda sig mot onda andar. Det att städa och äta god mat är väl typ som vi firar det oxå.

En sak som var annorlunda var att man var tvungen att ta en dusch (rituell dusch nr 2) innan klocka blev 12 på nyårsnatten. Detta för att vara ren när det nya året började.

Nyårsdagen firade denna by på ett alldeles eget sätt. Nämligen med att gå upp tidigt på morgonen och spela volleyboll på skolans idrottsplan.
Det blev ganska skoj att se faktiskt även om det var tokigt kallt. Dock fanns det saker man kunde åtgärda det med, den vuxna delen av byn tog väl för sig av dryckerna innan det blev deras tur att inta planen för årets roligaste match. De skrattade och missade bollar hela tiden, hysteriskt skoj!

Idag är det även våra värdar LiHui och Kunfengs 2åriga bröllopsdag
Grattis.

The first thing we had to do when we arrived was to take a shower. After all we came from the city struck by SARS a year ago so better safe than sorry (ritual shower no.1)

This was a new year celebration with firecrackers and lots and lots of food.
Here they celebrate the New Year by cleaning the house and changing the red scrolls they put up to protect themselves against evil spirits.

Another thing that is very special here is that you have to take a shower before midnight new years eve (ritual shower no.2), this to start the new year fresh and clean.

This specific village has a very special way to celebrate new years day. They get up really early in the morning and go to the schools playground to play volleyball.

It was kinda fun to watch even though it was freezing cold, but as you know there are ways to cope with the cold. The adults in the village had a glass or four of the anti-freesing-remedy before it was their turn to play. They kept laughing and missing the ball constantly and it was hilarious to watch.


Today it also was LiHui and Kunfengs 2 year wedding anniversary.
Congratulations.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on January 23, 2004 4:16 PM.

New Year was the previous entry in this blog.

Illugi is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en