New Year

Idag åker jag och Inger till Taitung för att fira det kinesiska nyåret med våra vänner LiHui och Kunfeng.
Det är första gången jag är med och ser hur man firar nyår här på deras sätt och deras nyår.

Det kommer att bli väldigt speciellt tror jag, inte bara för att de bor på landet utan mest för att Kunfeng tillhör en urinnevånarstam kallad Bunun.

Today Inger and I will go to Taitung to celebrate the New Year with our friends LiHui and Kunfeng.
Its the first time I will celebrate a New Year.
It will be very interesting, not only because they live in the countryside but also because Kunfeng is a member of a aboriginal tribe called Bunun.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on January 20, 2004 4:58 PM.

HP digitalcamera was the previous entry in this blog.

Xin Nian Kuai Le - Gong Xi Fa Cai is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.