KungFuin

Detta är nog något av det roligaste jag gjort på mycket länge. Frasse och mina kamrater på Morris Consulting åkte ut till Ximen på lördagsmorgonen.
Vi tog hissen de 6 våningarna upp och där var de, kanske 40-50 till antalet. Stora halvkropps-silikon-människo-avgjutningar som bara fanns där för en sak, för oss att slå på!!!

Och som vi slog!

Att det kan vara så skoj att slåss hade jag ingen aning om, vi slog sparkade och nästan bet i figurerna tills vi knappt kunde stå längre.

Detta är den senaste flugan i träningsvågen som plöjer över taiwan som en tsunami, att leka kungfu mästare ala Bruce Lee.
Kommer detta till ett gym nära dig, spendera kosingen för ett test pass, det är sjukt skoj.

Website

This is without a doubt the funniest thing Ive done in quite a while. Francis and my comrades at Morris Consulting met up at the Ximen MRT station on the saturday morning. We took the elevator the 6 floors up and there they were, maybe 40-50 of them. Big halfhumansized-silicon-figures that was there for one reason and one reason only. For us to hit, kick, punch at !!!

And punch we did!

I didnt know it could be so much fun hitting something, and we hit, kicked almost bite the figures until we almost couldnt stand up straight anymore.

This is the latest thing going in the training tsunami flowing over taiwan right now, be Bruce Lee for a while (its great).
If this shows up at a gym close to you, pay the fee for a practise run its worth it!

Website

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on September 9, 2004 10:50 PM.

Pelle was the previous entry in this blog.

Water... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en