Tajfooon

Äntligen är det dags, jag kommer att få uppleva min första tyfon....
Den kommer att vandra in mot ön under natten och stormens öga kommer att vara närmast oss nånstans vid 14 tiden lokal Taipei tid, typ 0800 Svensk tid.
Det känns lite underligt att plocka in allt som finns på balkongen, så de inte blåser bort.
"Tyvärr" kommer jag inte att få uppleva en "ordentlig" tyfon denna gång, det kommer förmodligen mest att regna, bergen kommer att få runt 600mm imorgon medan vi i stan får bereda oss på "måttliga" 300mm.

300mm på en dag, hmmm hur mycket regnade det på en vecka i Småland i sommar?

Typhoooooon
Tomorrow I will have my first encounter with a Typhoon.
Sometime around 1400 local Taipei time the Typhoon's center will be closest to us here in Taipei.
Its a wierd feeling you get when you move everything from the balcony inside just so htey wont blow away when the winds gets going.
But it wont be too much wind this time, they say, it will mostly rain alot, the mountainous areas will get around 600mm tomorrow and we here in Taipei will get something like 300mm.

But thats also a first for me so let it rain!!

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on August 11, 2004 10:59 PM.

Wedding was the previous entry in this blog.

God Damn it! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.