Pelle

Igår fick jag syn på vad jag hoppades kunde bli vårat nya husdjur här i lägenheten. På väggen brevid luftkonditioneraren satt det en liten söt ödla. Den döpte jag snabbt till Pelle ( jag använde Staffan och Bengt på de monster vi hade på balkongen förra året ).

Han var lugn och fin och lummade runt där kring AC:n ett tag innan han plötsligt försvänn ur våra liv lika snabbt som han kom dit. Inte har detta fått mig att gett upp hoppet om att han skall komma tillbaka, nejdå bara han kommer tillbaka så skall jag nog lyckas dressera honom att springa ner de 6 trapporna och hämta posten, tja hoppas kan jag ju eller hur...

Yesterday I spotted our first pet here in the apartment, Pelle, a cute little lizard sitting on our wall just beside the AirCon.

He was how so calm and nice sitting there, but as quickly as he entered our lives he suddenly disappeared, gone somewhere... But my hopes are still that he will return and then I will teach him to go down the 6 stairs and fetch our mail, well Im allowed to dream aint I...

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on August 27, 2004 11:44 PM.

Typhoon is over... was the previous entry in this blog.

KungFuin is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.