My life...

En liten reflektion över hur mitt liv i Taiwan är just nu:

De senaste helgerna har varit allt annat än normala, det började med Travis 30års fest. En singel kille från USA som har en kontaktbok över det normala... Bla annat som ingick det ett antal japanska flygvärdinnor som kom på festen. Efter ett par timmar så kom en av dem fram till mig och frågade om jag ville komma och prata en stund med dem, tja vem är jag att säga nej till att sitta i en säng och chitt-chatta med 4 japanska och 2 taiwanesiska flygvärdinnor.

Förra helgen var svensk films senaste stjärnskott här för att promota filmen Ondskan. Inger och jag var med och guidade han och hans flickvän hela helgen. Otroligt skoj och mkt trevligt. Läs mer om det besöket här.

Igår var vi dessutom inbjudna till Volvo chefens avskedsfest här, en fantastisk fest med live band och massor med folk, bland annat så kände hans trevliga son ett antal modeller, eller rättare sagt hans son var mkt god vän med en modell som är ihop med en av Taiwans top10 modeller och hon tog med sig några av sina vänner, Miss HongKong och Miss Malaysia bla... Cool fest!

A small lookback on my last few weeks here in Taiwan:

The last weekends has been all but normal for me here, it all began with Travis 30:th birthday party. Travis is a singel guy from the US with a black book bigger then usual. Among others it included a few japanese flight attendandts, which came to the party. After a few hours one of them approaced me and asked if I wanted to come and talk to the, and hey who am I to say no to chitt-chatt in a bed with 4 Japanese and 2 Taiwanese flight attendandts.

Last weekend Inger and I helped out with the promotion of the Swedish movie Evil, the lead actor was here with his girlfriend. Amasing to be a part of it and very very nice.

And finally last night we were at the regional president for Volvo's goodbye party. A super party with live band and lots of people. His sons has some very nice friends, one of his best friends was there. He is a model and is dateing one of the Taiwanese top10 models, both very beautiful and she also brought some of her friends, Miss HongKong and Miss Malaysia and others...
A Very Cool Party!

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on August 22, 2004 4:26 PM.

Cant wait any longer was the previous entry in this blog.

Jungle is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.