Wierd feeling

Igår var jag med på TV.... måste säga att kvalijoxen på serien inte är den bästa jag varit med om men den är tydligen poppis här ändå.

Det är en mycket underlig känsla att se sig själv på TV. Det kändes som om det var en ganska lång stund som jag gick där på stranden, även om det förmodligen bara var 1-2minuter. De zoomade in mitt ansikte en gång så det var svårt att missa att det var jag som var med där...
Nåja nu är det över och några större efterdyningar efter detta lär jag nog inte se men det var skoj att göra det och jag får det ju på VHS så jag kan plåga barnbarnen med det när jag blir gammal.

Yesterday was the day when I was on TV, Ive got to admit that the queality of the show is not among the best Ive seen before but still its popular.

Its a weird feeling watching myself on TV. It felt like a loong while but in reality it probabaly only was a 1-2 minutes. They had a facial closeup of me so I cant say that it wasnt me there.
Ah well now the fun is over for this time and I dont think I can expect too much coming after this, but hey Ive got the VHS to torture my grandkids with when I get old.

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on April 20, 2004 5:06 PM.

ok ok ok was the previous entry in this blog.

Today.. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.