ok ok ok

OK storyn är den att tjejen på bilden är modell och skådespelerska i en Taiwanesisk såpopera. I denna såpa så skall hon gifta sig med en amerikan, det är jag det.
Så i måndags så tog jag och Weilun, som hon heter, våra "bröllopsfoton". Senare i veckan så spelade vi in avsnittet som jag var med i :-)
Tänka sig, lilla jag som inte ens gillade kameror tills ganska nyligen är med i en tvsåpa på Taiwan.
Såpan kan man mest likna vid Skilda Världar eller så.

Avsnittet kommer att sändas denna vecka, vet inte exakt vilken dag än men jag kommer att få en kopia av det på band och de kommer även att skriva mitt namn i eftertexten :-) Cool!!!

Så kan det gå när man flyttar till Asien ...
Dessutom så är Ingers jobbarkompis Van mäkta avis på mig eftersom han följer den serien mycket noga.
Sorry killen men jag behövde ingen tolk denna gången, kanske nästa...

Ok the story behind the weddingphoto of me and a girl is this.
The girl, Weilun, is a model and actress in a soapdrama here in Taiwan. In this show she were to marry a american guy (me) so I was called in to take some pictures on monday and to shoot the episode on the following sunday (april 11).

The show will probably air sometime this week, not sure about the date yet but I will get a copy of the episode and they even told me they will put my name in the aftertext :-)
Cool!!!

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on April 13, 2004 3:23 PM.

Hard at work on mondays... was the previous entry in this blog.

Wierd feeling is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.