Lanternfestival is coming

Idag bestämde jag mig för att åka med Francis till Lantern Festivalen på torsdag. Just nu kommer jag inte ihåg var den hålls men det är ett par timmar med buss från Taipei.
Det speciella med detta är att vi kommer att bli beskjutna med fyrverkerier
från alla håll kommer det att fyras av rakater speciellt riktade mot oss som vågar stå ivägen!

Francis har varit där tidigare och vet lite vad som väntar, så han har gett mig en liten packlista:
- MC hjälm med visir
- Oömma kläder som är ok att det bränns hål på
- Ordentliga skor
- ev hörelskydd
- Pappkartonger att göra skydd av

Detta kommer att bli så skoj!

Today I decided to go with Francis to the Lantern Festival on thursday, at the moment Ive forgot exactly where it is held but it just a few hours busride from Taipei.
The speciality at this festival is that we will get shot at!
They will fire fireworks aimed right at us!

Francis has been there before so he knows what to expect and he has helped me come up with a list of things to do and think about:
- Get MC helmet WITH Visir
- Clothes that Im OK with getting some burnmarks on
- Boots or other shoes of boot magnitude
- possibly some earplugs
- Cardboard to make pads of

This will be fun!

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on February 3, 2004 1:51 PM.

The Root of Sars was the previous entry in this blog.

Sneezy is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.