Fireworks

I torsdags var jag med Francis och Fabian till ett litet ställe här på ön som heter YuenShuei. Här anordnar man en lanternfestival som avslutning på det kinesiska nyåret. Detta gör man genom att skjuta fyrverkerier på varandra!

Självklart skall man vara med om det.

Vi tog bussen ca 4 timmar söderut och sen taxi i ytterligare 20-25minuter, bussen gick inte hela vägen för att polisen hade stängt av stan för biltrafik förutom för taxibilar.

Vi började det hela med en lugn måltid och sen började vi bygga skydden vi skulle ha under kvällen. Francis hade tagit med sig pappkartong som vi skulle ha som bröstvärn och vi hade varsin mc-hjälm med heltäckande visir, grova handskar för att skydda händerna, skyddsglasögon om någon skulle råka peta upp visiren samt handdukar att vira runt halsen. We were set kan man säga

När vi väl var klara med vårat skydd såg vi mest ut som pappkartongsastrounauter. Snyggt!
Ok ut på stan för att få några rakter mot oss (visst fnitter och "snälla kan vi få fota oss med er" förekom)

Första omgången hittade vi i en liten gränd. Ett skåp som var kanske 2m högt och 1m brett, sprängfyllt med små rakter. Ni vet typen som viner och exploderar med en liten smäll. Nu stog man där 2 meter från några hundra sådana som snart skulle fyras av mitt i min mage... självklart stog vi i första raden..
Bang Pang Smach Swisch Bang Aj! Oj Men.. Ouch!
De träffade och man kände vart de träffade, vi hade inget skydd för låren och det visste tydligen rakterna. Men vårat skydd var bra, jag fick dock en som klarade sig igenom pappen och den brände sönder jackan men va sjutton det finns fler jackor i världen.

Det är en underlig blandning av fullständlig rädsla och gigantistk ego som åker igenom en när man ser och känner en raket brisera på ens visir.

Vi gick runt och fick rakter skjutna på oss hela kvällen, enligt kinesisk tro så kommer man få stor lycka det kommande året om man blir träffad, fler träffar mer lycka, jag kommer att ha ett bra år om man går efter det.

Detta är något som jag förmodligen kommer att göra igen, om du är här ca 2veckor efter det kinesiska nyåret någon gång se då till att ta dig hit, du kommer inte att ångra dig. Men se till att vara förberedd, du kommer att få ont, du kan bli bränd men du kommer att ha superskoj.

Se bilder här

This thursday I went with Francis and Fabian to a small place on the island called YuenShuei. Here they have a lanternfestival each year to celebrate the end of the new year. To start this lanternfestival off they shoot fireworks on eachother. No question ofcourse we had to be part of this.

We took the bus 4hrs south of Taipei and then cab for another 20-25min, the town was shut for trafic except for cabs taking stupid foreigners who wants to get hurt.

We started of with a small meal and then we buildt our armour. Francis had brought cardboard from Taipei and those would be our chest and back protection. We had motorbike helmets, thick gloves to protect our hands from getting burnt, towels to wrap around our necks, protective goggles if someone would raise our visir during the firing. We were set!

When we finally were ready with our armour we looked more like cardboardastronauts than tourists. Ok lets go get some rockets fired at us (some giggling and "Can I take picture with you" were heard during the evening)

First shooting. We found this in a small alley, one small box were raised around 1m wide and 2m in height, a small and nice start Francis told me. Ok it was filled with the small rockets that just make a small Wheee when you set them off, but now there was a few hundred of them pointing towards my belly, ofcourse we had to be in the first row, doh.
Band Pang Smack Swich Ouch But hey Aaaooo!
They hit me and I felt exctly where!
We had no protection on out thighs and it seemd like the rocktes knew that, but our cardboard armour were good, it just got penetrated once on mine. Ok it burnt thru my jacket but so I can buy a new one.

A wierd feeling of fear and big ego rushes thru the body when you see a rocket explode on your helmet visir.

We went around the town being fored upon more and more, according to beliefe you will get lucky the coming year if you will get hit by rockets, and if I choose to believe that I will have a lucky year coming.

This is something I most likely will do again and I can recommend doing if you visit Taiwan under the right season, but come prepaired, you will get hurt, you might get burnt but you will have fun!

See pictures here

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on February 7, 2004 4:14 PM.

Jr, Junior or 2.0 ... was the previous entry in this blog.

Im getting married is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.