Home again

Hemma igen efter julresan till Palau. Bilder finns här
Det var en helt fantastisk resa till denna ögrupp i mikronesien.
Vi snorklade 2 dagar, de flesta bilderna är från dessa dagar, och en dag gick vi runt på ön.
Palau består av runt 300 olika små öar, de flesta är obebodda, och har en intressant historia.
Under andra världskriget använde japanerna det som en bensinstation, de hade bensinlager där till sina båtar. Detta gillade inte amerikanerna så de bombade sönder nästan hela Palau. Efter kriget gav USA en hel hög med pengar till Palau som plåster på såren, som tack för pengarna gav Palau bort sitt självstyre under 50 år till USA. Dessa 50år tog slut 1994.
USA fortsätter att ge mycket pengar i bistånd till Palau och i utbyte mot dessa pengar så får man använda öarna som station i händelse av krig, känns det igen ....

Vägarna på Palau är i minst sagt behov av renovering, fullt med hål överallt men det spelar ingen större roll. Man kommer inte upp i några större hastigheter och gör man det måste man troligen snart bromsa för en kurva eller en bil som man kommit ifatt, det är nämligen omkörningsförbud på hela Palau.

Att hoppas på ett telefonsamtal från Sverige på mobilen var oxå att drömma. Vår guide förklarade för oss att det inte fanns mobiltelefoner på Palau, vi fick senare märka att det fanns men bara NMT än så länge, de får överta Guams gamla system när de skrotar sitt så just nu väntar de på de första GSM masterna därifrån.

Home again after our Xmas trip to Palau. See the pictures here
It was a wonderful trip, we snorkled for 2 days and walked around on the island one day. Palau is consisting of 300 smaller or bigger islands most of them are unhabited.
During WW2 these islands was the placewhere the japanese fleet had their gasoline pumps there. That was something the americans found out so they sent the airforce to bomb it to pieces. Which they did...
Finally when the war was over the americans felt bad and donated alooot of money to Palau, as a thank you Palau gave the USA control over them for 50 years. These 50 years ended 1994 and since then Palau is an independent country.

In Palau...
... its not allowed to overtake another car on the road
... there are no GSM only NMT
... the possession of Marijuana is legal, not selling though

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on December 30, 2003 3:43 PM.

Tomorrow was the previous entry in this blog.

Fredrik and Brenda is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.