Virus and being alone :-(

Idag åkte Inger hem till Sverige, 10 dagar innan mig!!!
Hon skall jobba i 2 veckor nu innan jag kommer.
Hoppas det är sista gången vi åker med separata flyg till/från Sverige, det är inge skoj att inte åka tillsammans.

Inte nog med det så fick jag virus på datorn idag. Jag hade beslutat mig att göra om den igen, så jag formatterade och installerade Windows. I god säkerhets anda avaktiverade jag messenger servicen men innan jag hann det så fick jag ett .... tjolahopp så fick jag virus genom det. Det kan inte ha kommit in på något annat sätt, och hur jag än har försökt så har jag inte lyckats bli av med dem... så imorgon när jag kommer hem från jobbet så blir det att formattera om igen.
Tips! Om du råkar formattera en hårddisk och du märker att det fanns saker kvar som du velat spara. lugn det finns hjälp.

Get Data Back for FAT/NFTS är ett program som jag använde igår (nä det hade inte virus) länk här
Det fick tillbaka alla våra bilder från de senaste 2 åren som jag råkat glömma spara innan jag formatterade hårddisken.
Sa jag att det enl den kinesiska kalendern var en dålig dag att installera saker ...

Bad day today

Inger left for Sweden 10 days ahead of me
My computer got viruses
I forgot to save 2 years of photos before I formatted the harddrive
But on the bright side I found a nice Recovery Tool called Get Data Back which I successfully used to recover the data lost
Worked like a charm
Link

About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on June 17, 2004 11:45 AM.

Housewarming was the previous entry in this blog.

Wedding is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.